Radio Kočani

Radio Kočani

Makedonski Radio Stanici

Radio Kočani vo živo

Radio Kočani je lokalni radio informativnog, obrazovnog i zabavnog karaktera. Njegov domet je u 4 opštine (Kočani, Žrnovci, Vinica, Češinovo-Obleševo) sa preko 80.000 stanovnika. Radio Kočani FM emituje sopstveni program, koji prema odredbama Pravilnika o formatima radio i televizijskih programskih usluga (zastupljenost govornog dela) spada u red govorno-muzičkog radija sa pretežno informativnim opštim formatom.

web-site: radiokocani.mk, e-mail : radio_kocani@yahoo.com, Telefon: 078 220 032