Radio Makedonska Kamenica

Radio Makedonska Kamenica

Makedonski Radio Stanici

Radio Makedonska Kamenica - RMK

Radio Makedonska Kamenica (RMK) je lokalna makedonska radio-stanica iz grada Makedonska Kamenica koja emituje narodnu i zabavnu eks ju muziku. Može se slušati uživo preko interneta i na frekvenciji 89,5 MHz FM Stereo.