Radio 2 MRT

Makedonski Radio Stanici

Makedonsko Radio 2 vo zivo - Radio 2 MRT

15. septembra 1962. godine počeo je da se emituje novi lokalni skopski program za gradske slušaoce. U to vreme program se sastojao od dve jednoipočasovne sesije koje su emitovane preko 20-kilovatnog predajnika u Majarima na 202 m. / 1485 kHz. Njegova posebnost se najviše ogledala u muzičkom delu programa, koji je realizovan znatno spektakularnije, za razliku od Prvog programa. Skopski program je 1965. godine imao trajanje od 5 časova radnim danima i 2 časa radnim danima. Preko drugog kanala, Radio Skoplja, 1967. godine emitovan je program u trajanju od 1.523 sata. Od toga se na govorni program čini 16 odsto, a na muzički 84 odsto, što je karakterističan odnos za ovu vrstu programa. Od 1968. godine Skopski program je prerastao u Drugi program Radio Skoplja i emitovao se 3 sata pre podne i popodne od 15 do 18 časova. Drugi program Radio Skoplja, kao konačno formirana celina koja i danas funkcioniše u donekle izmenjenom i obogaćenom obliku, nastao je 1980. godine. Godine 1992 Drugi program je preimenovan u Kanal 2000, koji se tada zvao Radio 2000 i Radio Herc.

Od 27.01.2003 počinje nova programska šema Drugog programa Makedonskog radija, koji se sada zove Radio 2. Program je pretvoren u rekreativno-zabavni, sa mnogo više muzičkih i muzičkih emisija. Radio 2 emituje 16-časovni program od 6.00 do 22.00, a zatim nastavlja program nevećinskih zajednica od 22.00 do 2.00 sa vestima na albanskom, turskom, srpskom, romskom, vlaški i bošnjački jezik. Program Kanala 103 emituje se od 02:00 do 06:00 časova.

web-site: www.mrt.com.mk, e-mail : radio2mrt@gmail.com, Telefon: 02 511 9852