Vink Boem Radio

Vink Boem Radio

Makedonski Radio Stanici

Vink Boem Radio - Vink Radio Skopje, Makedonija

Vink Boem Radio - Vink Radio je onlajn radio stanica sa studijskim prostorom od 200m2 i ima studio na Novom Zelandu sa najsavremenijom studijskom opremom. Vink Radio Pokrenut 2017. godine sa eksperimentalnim programom. Od tada, Vink Radio je radio koji emituje emisije. Kontakti kao što su Vink Veekend i drugi.